Impresum

Ideja i dekoracije: Snežana Vuković, Danijela Savčić
Fotografija: Danijela „Nella“ Savčić

Zahvaljujemo se:

  • našim divnim manekenima: Dunji, Ivi, Milani, Marini i Mihailu,
  • cvećari LOTOS Kikinda za sve latice ruža i predivne aranžmane,
  • Branku Miklja što je svaku našu ideju podržao i napravio scenografiju svojim veštim rukama kao stari majstori (korito, tezgu i sve što je bilo potrebno),
  • Srđanu Kokotu na izradi sajta, strpljenju i prefinjenom odnosu

 

Prava intelektualne svojine:

Internet prezentacija i njen celokupni sadržaj su privatno vlasništvo i sva prava u vezi intelektualne svojine s tim u vezi su zadržana.

Materijal koji je objavljen na ovoj internet prezentaciji zaštićen je autorskim pravima i može se pregledati i koristiti isključivo u lične svrhe. Sadržaj ove internet prezentacije ili bilo kog dokumenta koji se na njoj objavi može se kopirati, štampati ili na drugi način preuzetiza ličnu upotrebu, uz uslov da se sve informacije o pravu intelektualne svojine ili druge informacije sadržane u originalnom dokumentu/prikažu zadrže i u svim kopijama.

Sadržaj internet prezentacije ne može se bez izričite pismene saglasnosti menjati, reprodukovati, javno prikazivati trećim licima, izvoditi, distribuisati ili na bilo koji način koristiti u javne ili komercijalne svrhe.

Neovlašćena upotreba internet prezentacije ili materijala koji se na njoj objavljuje odnosno upotreba suprotno Opštim uslovima bez pismene saglasnosti može predstavljati kršenje propisa o zaštiti intelektualne svojine.