Nema proizvoda u korpi.

Politika privatnosti

Osnovna odredba

Član 1.

NATURA PANONICA se obavezuje na poštovanje privatnosti i čuvanje svih ličnih podataka korisnika do kojih dođe u obavljanju svoje delatnosti i prilikom upotrebe internet prezentacije.

Politika privatnosti propisuje način korišćenja ličnih podataka i mere radi zaštite njihove bezbednosti i odnosi se na sve korisnike koji koriste naše usluge, učestvuju u našim događajima ili na drugi način stupaju u interakciju sa nama, uključujući i korišćenje naše internet prezentacije, preuzimanje sadržaja koji se nudi u prezentaciji ili newsletteru, ili stupanje u interakciju preko društvenih mreža.

Korišćenjem ove internet stranice i bilo kog internet sadržaja (preko društvenih mreža, newslettera i sl), potvrđujete da ste saglasni sa obavezujućim karakterom ovog dokumenta i dajete pristanak da se podaci prikupljaju i koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

Način i svrha prikupljanja podataka

Član 2.

Podaci o korisnicima prikupljaju se direktno kada ih korisnik dostavi ili automatski dok koristi internet sajt NATURA PANONICA ili dok koristi društvene mreže, u ovom drugom slučaju u skladu sa poslovnom politikom tih društvenih mreža.

Pre automatskog prikupljanja podataka na internet sajtu NATURA PANONICA, Korisnik mora biti obavešten o podacima koji će biti prikupljeni i mora mu biti omogućeno da se sa tim saglasi.

Svrha prikupljanja podataka je efikasnija komunikacija sa klijentima, zasnivanje ugovornog/poslovnog odnosa kada se takav odnos zasniva, marketing, poboljšanje i administriranje veb sajta i obezbeđivanje interesantnog sadržaja, postupanje u skladu sa zakonskim regulatornim obavezama.

Automatsko prikupljanje prilikom pristupanja i korišćenja veb sajta, sastoji se u prikupljanju podataka koji uključuju detalje o korišćenju, IP adrese i informacije prikupljene putem „kolačića“ i drugih standardnih tehnologija za praćenje podataka o pristupu, koji predstavljaju statističke podatke, na osnovu kojih se sajt prilagođava interesovanju korisnika, ubrzava pretraga, analizira upotreba sajta za interne potrebe iz oblasti marketinškog istraživanja.

Vrste podataka i njihova upotreba

Član 3.

Za potrebe obavljanja narudžbine i isporuke, Korisnik je saglasan da navede sledeće podatke:

  • svoje ime i prezime (za fizička lica);
  • svoje sedište, matični broj i PIB (za privredne subjekte i organizacije);
  • svoju potpunu adresu na koju se ima izvršiti isporuka;
  • po potrebi, lice koje je ovlašćeno da primi isporuku;
  • e-mail
  • telefon
  • druge podatke koji su potrebni za realizaciju transakcije.

Podaci iz stava 1 ovog člana se koriste u svrhu kreiranja korisničkog naloga, pružanja osnovnih usluga, korisničke podrške, komunikacije sa korisnicima, ponude novih proizvoda i usluga, uredne isporuke naručenih proizvoda, obaveštenja o statusu narudžbe, fakturisanja i naplate cene za naručenu robu u skladu sa pozitivnim propisima.

NATURA PANONICA je dužna da sve prikupljene podatke čuva a može ih činiti dostupnim svojim zaposlenim i svojim saradnicima na realizaciji online prodaje u meri u kojoj su oni neophodni za poslovne svrhe radi koje su ti podaci i saopšteni.

Korisnik je saglasan da NATURA PANONICA njegove podatke, koji uključuju lično ime/sedište, adresu i broj telefona, preda dostavnoj službi radi obezbeđenja uredne isporuke.

Ako se korisnik saglasio da prima poruke obaveštenja, NATURA PANONICA može mu slati obaveštenja putem e-mejla ili putem SMS u vezi sa radom internet prezentacije, promocije i drugi marketinški materijal.

Svi sadržaji koje Korisnici sami objave na internet prezentaciji u vidu komentara, predloga i slično i koji u toj objavi sadržani, ne smatraju se poverljivim.

NATURA PANONICA primenjuje najbolje standarde fizičke, elektronske i administrativne zaštite u cilju zaštite informacije Korsnika od pristupa neovlašćenih lica i od nezakonite obrade, slučajnog gubitka ili oštećenja.